Nyheter fra Norges Fjellstyresamband

Forslag til statsbudsjett 2018

Her er en kort, foreløpig informasjon om forslag til statsbudsjett for 2018 som er lagt frem 12.10.17. Styret i NFS fattet i sak 16/17 følgende vedtak: • NFS skal arbeide for at det avsettes et beløp tilsvarende fjellstyrenes budsjetterte behov, kr 18,7 mill på kap 1161, post 75 i statsbudsjettet for 2018...
Les mer....

Korttidsjakt på elg og hjort

Etter at mange ordinære jaktlag har gitt seg er det ofte igjen flere dyr som kan felles på fjellstyrenes kvote. For å nå sine bestandsmål er det et ønsker om at flest mulig dyr felles. For å nå disse mål samt å kunne tilby jakt til flest mulig jegere legger flere fjellstyrer ut korttidskort for jakt på el...
Les mer....

Knall og rypefall i Gausdal

Helgen 15. - 17. september var Wild X på jakt med Gausdal fjellstyre. Det er 11. året at Wild X deltar på dette arrangementet, og mange av instruktørene og hundeførerne har vært med hvert eneste år. En ting er å høre om jakthunder på jegerprøvekurset, men å få oppleve stående fuglehunder i snaufjellet er ...
Les mer....

Vil du til fjells i høstferien?

I uke 40 og 41 en det høstferie. Mange skoler har fri og mange tar er ferieuke eller langhelg i fjellet. Mange kombinerer høstferien med en topptur, fisketur eller jakttur. I år ser det også ut som om det er bra med småvilt i mange av fjellstyrenes områder. Fjellstyrene har over 330 åpne buer eller utleie...
Les mer....

Den store RypeRapporten er klar!

Oppdatert 30.08.2018 RypeRapporten oppdateres fortløpende med de siste resultater! Rypejakta sparkes i gang om kort tid. Fjellstyrene har gjennomført sine takseringer og kan nå oppsummere sine takseringsresultater basert på årets august-takseringer fra statsallmenningene i Sør-Norge. «Generelt er det best...
Les mer....

Til toppen av Norge

20. - 23. juli dro Wild X til Lom, med Lom Fjellstyre som vertskap. På programmet sto både bestigning av Galdhøpiggen og grottetur. 50 deltakere, ledere og et par kokker klemte seg sammen på bussen og campet i høyfjellet. Før avreise var det meldt ganske så dårlig vær, og alle var litt skeptiske, men held...
Les mer....

Villreinjeger- er du klar?

20. august starter villreinjakta de fleste steder. Mange tusen villreinjegere er i disse dager i gang med å pusse våpen og fjellsko. I tillegg må innkjøp av mat, overnatting og transport planlegges. Mange jegere jakter i områder hvor de er lite kjente. Det er derfor hensiktsmessig å ta en prat med Fjellop...
Les mer....

Gjeddeløst, men bra for det.

16. - 18. juni reiste Wild X for å fiske gjedder i Sørsjøen i Engerdal. Vertskap var som vanlig Engerdal Fjellstyre som hadde ordnet med kanoer, fiskekort og bålved til 30 deltakere og ledere. Vanligvis har gjeddene vært bitevillige, og det har vært noen fine fangster, både med hensyn til antall fisk og s...
Les mer....

Nytt fjelloppsyn på Hardangervidda

Steinar Lund er tilsett som ny medarbeider hjå oss. Steinar kjem frå Ullensvang, er 33 år, og har mastergrad i naturforvaltning frå Norges Miljø- og Biovitenskaplige Universitet. Mastergraden omhandla aktsemd hjå svalbardrein. Han har etter det vore tilsett hjå Fylkesmannen i Sogn og Fjordane som nasjonal...
Les mer....

Fisking i Valdres?

Vestre Slidre fjellstyre har sammen med lokal jeger- & fiskerforeninge laget en fiskeguide for Vestre Slidre statsallmenning. Dette er eit hefte på 72 sider med mykje god informasjon om praktisk fiske, informasjon om fiskelokaliteter, kart mm. Fiskeguiden er tilgjengelig hos lokalekortsalgere, men du ...
Les mer....

Takk for innsatsen

Røyrvik fjellstyre inviterte til middag og hyggelig samvær for fjellstyre og kollegaer i fjelloppsynet 29.mai 2017 i anledning av at mangeårig fjelloppsynsmann Knut Brenne blir pensjonist. Knut har gjort tjeneste som fjelloppsynsmann delvis fra 1986 og ble fast ansatt i 1993. Han deltok på det første basi...
Les mer....

Fantastiske Femundsmarka

Engerdal fjellstyre forvalter fiske i nesten hele Engerdal kommune og store deler av Femundsmarka. Mange av områdene er kjent fra Lars Monsens ekspedisjonsfilmer, hvor det padles i kano, dras stor fisk og leves et ekte villmarksliv. Mulighetene er nå også dine. Engerdal fjellstyre selger rimelige fiskekor...
Les mer....

Våren i rypefjellet- RypeRapporten fra et knippe fjellstyrer

Rypehøsten 2016 viste generelt en svak positiv utvikling i forhold til økning i rypebestandene hos fjellstyrene. Mange fjellstyrer gjennomførte jakt med en del begrensninger i håp om at den positive bestandsutviklingen skulle vedvare. Fjelloppsynet i mange statsallmenninger er mye ute og har oppsummert fo...
Les mer....

Nytt Fjelloppsyn i Vestre Slidre fjellstyre

Den 1. juni starta Kenneth Monsen som Fjelloppsyn II i 50% stilling for Vestre Slidre fjellstyret. Han har vore tilsett som deltidsoppsyn frå 2008 og rykka opp etter at Erle Frantzen slutta. Han er godt kjent i fjellet frå før, både som deltidsoppsyn, lidenskapelig hundekjørar og som arealplanleggar for V...
Les mer....

Fjellov i Nordland og Troms?

I den siste tiden har flere kommuner i Nord-Norge samt Nordland og Troms fylkeskommune diskutert muligheter for å innføre Fjelloven i Nordland og Troms. Blant annet har NRK fulgt denne diskusjonen tett, se feks https://www.nrk.no/sok/?q=fjellov Torsdag 08.06.2017 vedtok Stortinget med 106 mot 62 (SV og Ap...
Les mer....

Nytt Fjelloppsyn i Røyrvik

Helene Grytbakk Lillevold er ansatt som nytt Fjelloppsyn av Røyrvik fjellstyre. Helene er 29 år og kommer fra Haltdalen. Hun har utdanning fra Norges teknisk-naturvitenskapelige Universitet og Nord universitet. Hun har også gjennomført årsstudium i Naturoppsyn. Hennes masteroppgave (MSc) i Natural Resourc...
Les mer....

Handlingsplan for friluftsliv – innspill fra NFS

Foto: Torgeir Lande I forbindelse med Stortingets behandling av Meld. St. 18 (2015-2016) "Friluftsliv - Natur som kilde til helse og livskvalitet" den 20. oktober 2016, fattet Stortinget vedtak om at regjeringen skal legge fram en handlingsplan med sikte på å styrke det samlede friluftslivsarbeidet og fri...
Les mer....

Nytt Fjelloppsyn i Sunndal

Bjørn Sæther er nyansatt som daglig leder/ fjelloppsyn i Sunndal fjellstyre. Bjørn kommer fra en jobb i Sunndal kommune som rådgiver. Der har han jobbet med naturforvaltning, verneområder, motorferdsel, planlegging og friluftsliv. Bjørn har en masterutdannelse i naturforvaltning i fra Norges miljø og biov...
Les mer....

Trekningsresultater elg- og hjortejakt hos fjellstyrene

Fjellstyrene har nå trukket elg- og hjortejakta for utenbygds. Også i år har den elektroniske trekningen levert av Inatur.no vært benyttet. Av 449 jaktlag fikk 60 tildelt jakt. Videre kontakt med jegerne skjer fra det enkelte fjellstyre. Alle de som har fått tildelt jakt vil bli kontaktet av det enkelte f...
Les mer....

Heldige villreinjegere

Fjellstyrene i Oppland og Sunndal har nå trukket villreinjakta for utenbygds. Av 3249 søkere er disse 209 trukket ut med jakt. Videre kontakt med jegerne skjer fra det enkelte fjellstyre.Alle de som har fått tildelt jakt vil bli kontaktet av det enkelte fjellstyre hvor de har fått tilbud. Blir det ledig e...
Les mer....

Småvilt 2017 (23 - 24 mai)

Årets program for Småvilt 2017 vil fokusere på næringsutvikling knyttet til småviltressursen. Rypa kom som kjent på rødlista for to år siden og selv om det også har vært oppturer for bestandene flere steder er det tydelig at mange rettighetshavere er bekymret for denne ressursen og videre økonomien i tilk...
Les mer....

Resolusjon fra årsmøtet fra fjellstyrene i Oppland

Fjellstyrene i Oppland arrangerte nylig årsmøte på Dombås. Årsmøtet vedtok enstemmig følgende resolusjon: Resolusjon fra årsmøte hos fjellstyrene i Oppland 2017 Foto: Torgeir Lande Fjellstyrene i Oppland organiserer 23 fjellstyrer i Oppland og tilgrensende fjellområder i Hedmark og Møre og Romsdal samt to...
Les mer....

Ta fisketuren til Hardangervidda i sommer

Foto: Bernt Nor/Fishspot Planlegger du fisketur i sommer? Hardangervidda er Nord-Europas største høyfjellsplatå. Her kan du oppleve ekte villmark og spennende ørretfiske. Fjellstyrene på Hardangervidda selger kort i mange attraktive vann og vassdrag. Du kan også leie hytter, bo i noen av de åpne steinbuen...
Les mer....

Fjellstyrene i partiprogrammene- oppdatert

Flere partier har avholdt sine landsmøter og vedtatt sine program for perioden 2017 - 2021. Fjellstyrene er omtalt flere steder. Vi kommer tilbake med evt fjellstyrerelevante formuleringer når de andre partiene har avholdt sine landsmøter. Bl.a. står følgende: Arbeiderpartiet vil: • Sikre offentlig eiersk...
Les mer....

Husk å søke elg- og hjortejakt innen 2. mai

Det er nå mulig å søke elg/hjortejakt for alle fjellstyrene som har ledige felt i år. Det er i år over 60 ledige felt, de fleste tildeles for 4 år av gangen. Elg/hjortejakt søker du som lag. Det varierer litt hvor mange jegere det må være på jaktlaget, alt avhengig av hvor stor man tror kvoten blir. På en...
Les mer....

Stortingsflertallet aviser endringer i naturmangfoldlovens bestemmelser om felling av ulv m.m.

Stortingsflertallet aviser endringer i naturmangfoldlovens bestemmelser om felling av ulv m.m. Regjeringa får ikke støtte for sitt forslag om å endre naturmangfoldloven. Bakgrunn: - Høsten 2016 vedtok rovviltnemndene i Hedmark, Østfold, Akershus og Oslo å ta ut fire ulveynglinger for å komme ned på det ve...
Les mer....

Fjelloppsynet i arbeid

Fjelloppsynet er ansatt i lokale fjellstyrer som forvalter statsallmenningene i Sør-Norge. I tillegg til å være saksbehandler for fjellstyret, driver fjelloppsynet oppsyn (tilsyn, veiledning, skjøtsel, tilrettelegging mv) for bruken av fjellområdene.Filmen viser noen av fjelloppsynets mange arbeidsoppgave...
Les mer....

Nå kan du søke villreinjakt!

Foto: Ringebu fjellstyre Skal du på villreinjakt i høst? Da er det på tide å begynne å forberede seg dersom du ikke har jaktkort allerede. I søknaden du fyller ut på www.inatur.no kan du velge tilbud fra alle de ulike fjellstyrene som har ledige tilbud her. Her kan du også prioritere både område og type d...
Les mer....

Planlegg fisketuren i sommer!

Det er på tide å planlegge sommerens fiskeaktiviteter. Flere tusen vann og flotte fjellhytter venter. Fjellstyrene har tilbud for alle, fra den ivrigste fluefisker til hele familien. Nylig ble filmen som viser fiskemuligheter i Sel publisert. Filmen viser et utvalg muligheter for fiske både i elv og på fj...
Les mer....

Tid for å tenke småviltjakt 2017

Foto: Torgeir Lande Det er nå på tide å tenke på høstens småviltjakt.Vi har har oppsummert søknadsfrister og dato for salgsstart for en del fjellstyrer. Mange fjellstyrer har søknadsfrist 1. april for småvilt/rypejakt, men det finnes flere unntak. Noen selger også kort direkte på nett, og åpner kortsalget...
Les mer....

Sunndal fjellstyre søker nytt Fjelloppsyn

Fjelloppsynet i Sunndal går over i pensjonistenes rekker og Sunndal fjellstyre søker hans arvtaker og lyser ut ledig stilling som Fjelloppsyn - daglig leder (70%) fra og med 1. august 2017. Sunndal statsallmenning hører til Dovre/Snøhettaområdet, og det meste av allmenningen ligger innenfor grensene til D...
Les mer....

Noen utvalgte påskehytter

Påsken står for døren og vi presenterer her 10 utvalgte fjellstyrehytter som fremdeles er ledige i påskeferien. Hyttene booker og betaler du via www.inatur.no. Her har du også mulighet for å kjøpe fiskekort dersom du har lyst til å prøve isfiske. Vi vil generelt anbefale at du gjør deg kjent med is og snø...
Les mer....

NRK besøkte fjellstyrene

Friluftsmagasinet på P1 ved Helge Søfteland besøkte nylig fjellstyrene og tok en prat med Fjelloppsyn Georg Gjøstein på Hardangervidda og daglig leder i Norges Fjellstyresamband Jan Borgnes. Dersom du ikke kom deg opp og ble med på turen via radioen kan du høre hele sendingen fra 11. mars her: https://rad...
Les mer....

Ledig stilling hos Røyrvik fjellstyre

Røyrvik Fjellstyre har nå ledig 75 % fast stilling som driftsleder/fjelloppsyn med tiltredelse juni 2017. Fjellstyret forvalter jakt, fiske og bruksretter i Namsvatn statsallmenning som er på ca. 575.000 dekar. Av dette arealet ligger 446.000 dekar i Børgefjell Nasjonalpark. Mer om Fjelloppsynet generelt ...
Les mer....

Fra fjell til fjøl- gode matopplevelser fra fjellet

Store deler av aktivitetene på statsallmenningene dreier seg om høsting av mat, enten til direkte bruk eller som beite for småfe og storfe. Årlig bæres tonnevis av utsøkt kjøtt, fisk, sopp og bær ned fra fjellet og ut av skogen. I tillegg er noen av de mest brukte beite- og seter-områdene i Norge i statsa...
Les mer....

NFS i møte med statssekretær i LMD Terje Halleland.

NFS har møtt statssekretær Halleland i Landbruks- og Matdepartementet (LMD). Tema var generell informasjon om fjellstyrene og aktuelle saker som lovutvalg, økonomi m.m. Norges Fjellstyresamband (NFS) opplevde en engasjert og interessert statssekretær. Jevnlig kontakt med sentrale politikere er en viktig d...
Les mer....

Snøforholdene i vinterferien

Foto: Vestre Slidre fjellstyre Det nærmer seg vinterferie og mange tar fri en dag eller to ekstra for å reise på fjellet disse dagene. Vinteren har så langt vært snøfattig i store deler av Norge. Vi har samlet tilbakemeldinger fra fjellstyrenes ansatte, Fjelloppsynet, om snø og isforhold i fjellet nå før ...
Les mer....

Prøv fiskelykken på isen

På de fleste vann har nå isen lagt seg og det er på tide å finne fram pilkestikka. Isfiske er en spennende aktivitet for hele familien. Du kan fiske etter mange ulike fiskeslag, med ulikt utstyr og teknikker. Snåsa fjellstyre er et av flere fjellstyrer som har mange fine vann som egner seg bra for isfiske...
Les mer....

SNO og fjellstyrene fortsetter samarbeidet.

SNO og Norges Fjellstyresamband har revidert og fornyet samarbeidsavtalen om tjenestekjøp i statsallmenninger. Avtalen danner rammer for SNOs årlige kjøp av tjenester hos fjellstyrene. Avtalen er et viktig fundament for tillitt og godt samarbeid. I 2016 kjøpte SNO tjenester fra fjellstyrene for om lag 8,5...
Les mer....

Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2017

Regjeringen har lagt frem sitt forslag til statsbudsjett for 2017. For fjellstyrene er det særlig to punkter som har konkret økonomisk betydning: 1. Refusjonsmidler til Fjelloppsynet over kap. 1161, post 75 i LMDs budsjett, og 2. Øremerking av tjenestejøp hos fjellstyrene fra SNO i kap 1420, post 21 i KLD...
Les mer....

Nye hytter på Inatur.no

Osen fjellstyre i Sør-Trøndelag har nå lagt ut bilder, info og bookingløsning for sine fem hytter på Inatur.no. Pris fra 300-450 kr. Hyttene finner du her: http://bit.ly/2g200LT Mer om Osen fjellstyre kan du lese her: www.osenfjellstyre.no
Les mer....

God jul i skog og fjell

Vi ønsker alle fjellstyrer, fjellstyremedlemmer og filuftsfolk en riktig god jul!
Les mer....

Drømmejobben?

Har du god naturfaglig kompetanse og ønsker å jobbe med fjellrelaterte spørsmål både innendørs og utendørs? Fjellstyra på Hardangervidda as lyser nå ut ledig 100% stilling som Fjelloppsyn. Fjellstyra på Hardangervidda as er heleid av de 7 fjellstyrene på Hardangervidda og Hardangervidda Grunneigarsamskipn...
Les mer....

Tid for isfiske

Kulden skremmer ikke de ivrigste fiskerne som har vært ute hos Engerdal fjellstyre (www.engerdal-fjellstyre.no). Fjellstyret har mottatt noen flotte bilder fra en fornøyd isfisker som har prøvd lykken "vid fjellet nära Svukorise".Bildene levner hvertfall ingen tvil om at det var en flott tur med god fangs...
Les mer....

Ny forvaltningsplan fra Aurland fjellstyre

Aurland fjellstyre har nylig vedtatt en ny forvaltningplan for områdene de administrerer. Planen gjelder fra 2016-2019. Planen er retningsgivende for fjellstyrets forvalting innen fiske, småviltjakt, villrein, beite og andre landbruksinteresser, hytter, oppsynstjeneste, informasjon og tilrettelegging. Hov...
Les mer....

Vinterjakt på ryper og lengre jakttid på elg

Miljødirektoratet har nå lagt ut informasjon om den nye jakttidsforskriften for trer i kraft fra neste jaktår. Norges Fjellstyresamband har sammen med flere større rettighetshavere og Norges Jeger- og Fiskerforbund i lang tid jobbet spesielt med å hindre at rypejakten må avsluttes til jul. Dette ville fåt...
Les mer....

Statsbudsjettet 2017 – innstilling fra energi- og miljøkomiteen

Energi- og miljøkomiteen har avgitt sin innstilling (se under). Regjeringen hadde i sitt opprinnelige forslag til budsjett for 2017 kuttet 33 mill kr i Miljødirektoratets budsjett. Dette ville også gitt store kutt i SNO med sannsynlig konsekvens at også tjenestekjøpet fra SNO hos fjellstyrene ville bli re...
Les mer....

Statsbudsjettet – refusjon til oppsyn i statsallmenning 2017

Næringskomiteen behandler LMDs budsjett herunder refusjon til oppsyn i statsallmenning (kap. 1161, post 75). Komiteen har nå avgitt sin innstilling. Regjeringens forslag var å videreføre kap. 1161, post 75 med samme kronebeløp i 2017 som i 2016 - 10,156 mill. kr. Høyre, Frp, Venstre og Krf har foreslått å...
Les mer....

Stortingsmelding om friluftsliv – fjellstyrene.

Energi- og miljøkomiteen har behandlet Regjeringens forslag til Stortingsmelding om friluftsliv. Komiteen uttaler bl.a.: Høsting av naturressurser i friluftsliv Komiteen vil understreke at vi har en rik høstingstradisjon i Norge og gode muligheter for å høste fra naturen. Komiteen viser til at det er lang...
Les mer....

Statsbudsjettet 2015

Krf og Venstre reverserer Regjeringens kutt på 1,8 mill kr til fjellstyrene. Regjeringen foreslo i sitt budsjett for 2015 å kutte 1,8 mill kr i den såkalte refusjonsposten (Kap 1161, post 75 i LMDs budsjett). Posten var i 2014 på 9,9 mill kr. Et kutt på nesten 20% i denne posten kunne fått store konsekven...
Les mer....

På fjellet i julen?

Foto: Gausdal fjellstyre Har du lyst til å feire julen i vinterfjellet eller ta noen dager i fjellet eller skogen i romjulen? Fjellstyrene har mange wi-free hytter hvor du kan bytte ut PAD og PC med Monopol, kortstokk, en god bok eller en passe lang skitur. Hyttene har varierende standard, fra åpne steinb...
Les mer....

Fjellstyrene frykter stopp i vinterjakta

Miljødirektoratet er i disse dager igang med å lage ny forskrift om jakttider. I forbindelse med dette er det foreslått å endre jakttiden for rype, slik at det ikke vil være mulig å jakte ryper etter jul. Norges Fjellstyresamband, fjellstyrenes felles interesseorganisasjon, er uenig i dette. Vi mener fjel...
Les mer....

Her ble det felt rein

Rettighetshaverne i Snøhetta villreinområde registerer hvert år hver felling av villrein som jegerne rapporterer tilbake på kontrollkortet. Fellingsstedene på de ulike kortene plottes på et kart over hele villreinområdet. Sluttresultatet ser du under. Årsaken til at kort fra en rettighetshaver er plottet ...
Les mer....

Elg død av katarrfeber

Flott elg død av katarrfeber i Lesja.
Les mer....

Dyktige villreinjegere

Villreinjakta er nå over for i år. Flere tonn kjøtt av beste kvalitet har funnet veien fra fjell til fjøl. Fjelloppsynet er mye ute i fjellet under jakta, og bidrar aktivt med organisering, informasjon og kontroll i nesten alle villreinområder.Årets jakt hos fjellstyrene har stort sett forløpt uten mange ...
Les mer....

Ny Statskog-sjef

Namsos-rådmann Gunnar Lien (46) er ansatt som ny administrerende direktør i Statskog Lese hele saken i Namdalsavisa her: http://www.namdalsavisa.no/artikkel/2016/10/19/Lien-ny-Statskog-sjef-13665047.ece
Les mer....

Se vår nye film

Lurer du på hva fjellstyrene forvalter og hvor du finner de over 200 statsallmenningene? Se vår korte film og bli fristet til å besøke et av våre områder du også.
Les mer....

Fra fjell til fjøl

Villreinjakta hos fjellstyrene er nå på hell eller avsluttet. Vi deler denne flotte filmen fra Kari Hege Holen som har vært med på villreinjakt hos Lesja fjellstyre. Filmen viser mange fine naturopplevelser og en bærekraftig høsting av fjellets ressurser. Send oss gjerne bilder og filmer fra dine dager i ...
Les mer....

Samarbeid ble suksess

Gjennom et samarbeid mellom fjellstyret, ungdomsskolen og den lokale jeger- og fiskeforeningen i Øystre Slidre fikk 40 elever fra Øystre Slidre ungdomsskule overnatte ute, jakte ryper og oppleve fine dager i Sanddalen i Øystre Slidre statsallmenning 20. og 21. september. Fjelloppsynet fikk god hjelp til å...
Les mer....

Fjelloppsynet tek med skuleklassar på fisketur

Fjelloppsynet til Aurland fjellstyre tek kvart år med skuleklassar frå Aurland barne- og ungdomsskule og Flåm skule til fjells på fiske. I år vart desse turane gjennomførde i månadsskiftet august - september. Sjå heile artikkelen på www.porten.no
Les mer....

Wild X opplæringsjakt 2016

Fjellstyrene i Norge har i flere år samarbeidet med Wild X, Norges eneste flerkulturelle frilufts- og miljøvernorganisasjon. Wild X er et flerkulturelt tilbud til ungdom mellom 13 og 22 år, og de drar på jakt, fisketurer, grottevandring, snøhuletur, kanotur, på hytter og opp på fjelltopper. I helga 16.-18...
Les mer....

Skoleklasse på villreinjakt

Mandag 5. september var elever i 9. klasse Hov skole i Ålen og lærere ute på årets villreinjakt. Dette er en årlig begivenhet igangsatt av Haltdalen og Ålen fjellstyrer, nå senere utvidet av Forollhogna villreinutvalg til å omfatte samtlige ungdomsskoler i villreinområdet. Også i år ble det felt dyr på tu...
Les mer....

Slår ring om rypa

- Vi frykter en dårligere forvaltning av rypa dersom Miljødirektoratets forslag om kutt i jakttiden går gjennom, uttaler Runar Rugtvedt, leder i Norges Jeger- og Fiskerforbund. God naturforvaltning må bygge på tillit til aktørene og en lokal- og kunnskapsbasert forvaltning, ikke på sjablongmessige grep fr...
Les mer....

Hytter i høstferien

Har du planer om om å dra på fjellet i høstferien? Fjellstyrene eier over 350 hytter og buer på fjellet og i skogen. Noen er åpne for alle fjellvandrere, andre kan du leie for en rimelig penge. Inatur.no gir deg god oversikt over mange av fjellstyres utleiehytter. Andre finner du informasjon om på fjellst...
Les mer....

Er du klar for villreinjakta?

Foto: Jan Arve Ødegaard, Tidens Krav Villreinjakta hos fjellstyrene starter 20. august. Mange tusen jegere har klargjort sekk og våpen de siste dagene, og drar til fjells i spenning. Fjelloppsynet har også pakket sekken og er klar for å bistå jegere med informasjon og veiledning. Nøl ikke med å ta kontakt...
Les mer....

Flere nye fjellstyrer på facebook

I det siste har flere nye fjellstyrer laget egne Facebook-sider for å spre informasjon om det tilbudet fjellstyrene har og den forvaltningen av jakt, fiske og jordbruksrettigheter som vi driver med. De tre siste fjellstyrene med egne sider er Dovre, Budal og Rendalen. Du kan følge dem her: -Budal fjellsty...
Les mer....

Heder til Lesja fjellstyre

Hvert andre år utnevner fjellstyrene i Norge «Fjellstyret Jo!», et foregangsfjellstyre oppkalt etter fjellmannen Jo Gjende! Under Norges Fjellstyresambands Landsmøte på Stjørdal 9.-10. juni ble Lesja fjellstyre utnevnt som vinner av prisen i 2016, på bakgrunn av god forvaltning, tilrettelegging og arbeid ...
Les mer....

Nytt styre i NFS

Landsmøtet i Norges Fjellstyresamband valgte følgende styre for perioden 2016 - 2018: Arnodd Lillemark, Lierne, styreleder Birgit Johansen, Namsskogan, nestleder Gunnar Singsaas, Åfjord, vara Jan Olav Solstad, Sel Hanne A. Velure, Lesja, vara Anita Krigsvold, Budal Reidar Åsgård, Engerdal, vara Steinar La...
Les mer....

Lovutvalget for statsallmenning er oppnevnt

Kongen i statsråd har i dag oppnemnt høgsterettsdommar Karl Arne Utgård som leiar for eit lovutval som skal gå gjennom lovverket for statsallmenningane. Det er i tillegg oppnemnt ein uavhengig jurist og 10 medlemmar som skal representere dei ulike interessene i statsallmenningane. Utvalet vil starte sitt ...
Les mer....

Bra år for fjellreven

Foringssted for fjellrev. 2015 var et veldig bra år for fjellreven i Norge. Fra å være nær utryddet er det nå flere ynglende kull ute i fjellheimen. Mange fjellstyrer og ikke minst Fjelloppsynet har bidratt inn i arbeidet med å sette ut, tilleggsfore og overvåke fjellrevbestandene. Det er derfor ekstra hy...
Les mer....

Vellykket opplæringsjakt i Gausdal

I år arrangerte Gausdal JFF opplæringsjakt igjen i samarbeid med Gausdal Fjellstyre med bistand fra Norges Fjellstyresamband og NJFF, Oppland. Kurset ble holdt 29. September - 2. Oktober i gamle Ormtjernskampen nasjonalpark. På årets kurs var det påmeldt 9 deltagere. Vi møttes på Borgemobana i Vestre Gaus...
Les mer....

Rapport mv fra rekrutteringstiltak

Skolekalsse på overnattingstur i Øyster Slidre. Foto: Sissel Bolstad Listen under inneholder rapporter og faktura mv fra friluftslivstiltak gjennomført i regi av fjellstyrene 2016. Alle tiltak er gjennomført med støtte fra Miljødirektoratet (friluftsmilder Kap. 1420 post 78) Referat_elgjaktkurs_gausdal_20...
Les mer....

hmcvj

Klikk her for å skrive inn tekst. Klikk her for å skrive inn tekst. Klikk her for å skrive inn tekst. Klikk her for å skrive inn tekst. Klikk her for å skrive inn tekst. Klikk her for å skrive inn tekst. Klikk her for å skrive inn tekst. Klikk her for å skrive inn tekst. Klikk her for å skrive inn tekst. ...
Les mer....

På fjellet i vinterferien?

Bjørfarvasstu, Namdalseid fjellstyre, Foto: Kjartan Trana I uke 8 og 9 er det vinteferieuker i Norge. Har du noen fridager ekstra kan det være et tips å ta noen dager på fjellet. I flere områder er det godt skiføre og dagene har blitt litt lengre. Fjellstyrene har framdeles noen ledige hytter hvis du er t...
Les mer....

Fremdeles muligheter for isfiske

Klikk her for å skrive inn tekst. Klikk her for å skrive inn tekst. Klikk her for å skrive inn tekst. Klikk her for å skrive inn tekst. Klikk her for å skrive inn tekst. Klikk her for å skrive inn tekst. Klikk her for å skrive inn tekst. Klikk her for å skrive inn tekst. Klikk her for å skrive inn tekst. ...
Les mer....

Trekningslister

Trekningslister for fjellstyrenes elg- og hjortejakt samt villreinjakt i Oppland og Sunndal 2017 -Trekningsliste elg/hjort_2017.pdf - Villreinliste_2017.pdf - Venteliste villrein 2017.pdf Lurer du på hvordan søknadshåndtering og trekning foregår? Les denne artikkelen som gir deg svaret: Slik tildeles elg-...
Les mer....

Siste fjellnytt fra media