Fjelloppsynet tek med skuleklassar på fisketur

 Fjelloppsynet til Aurland fjellstyre tek kvart år med skuleklassar frå Aurland barne- og ungdomsskule og Flåm skule til fjells på fiske. I år vart desse turane gjennomførde i månadsskiftet august - september. Sjå heile artikkelen på www.porten.no