Ble det elg/hjortejakt i år?

Trekningen av elg og hjortejakt på statsallmenningene er nå gjennomført. 438 jaktlag har søkt på 108 ledige felt. Trekningen er nå foretatt og fjellstyrene har godkjent trekningsresultatet. De som ikke har fått tildelt jakt er satt på venteliste. Det er en venteliste for alle statsallmenninger, så din sannsynlighet for å få jakt er helt avhangig av hvilke jaktfelt de før deg på lista har søkt på og hvike prioriteringer du har på din søknad. Dersom det blir ledige felt som du har søkt på blir du kontaktet.

Nesten årlig oppstår det situasjoner som gjør at jaktlag trekker seg av ulike grunner og at jaktfelt ikke har flere søkere på reservelisten. Ved å følge med på Inatur.no og NFS nettsider vil du få informasjon om dette. Stadig flere fjellstyrer selger også dagskort for elgjakt litt utover i sesongen. Vi kommer med mer info om dette etterhvert!
All tildeling av jakt hos fjellstyrene er enkeltvedtak som kan påklages til Miljødirektoratet.

Trekninsresultatene finner du her: trekningsresultat_fjellstyrene_2014.pdf


Foto: Magnar Nordsveen