Den enes død, den andres brød!

 Det kan være hardt å leve som villrein, spesielt på tampen av vinteren. Noen dyr bukker under og blir raskt til nytte for flere andre rovdyr og årseletere. Kvikne fjellstyre har fått noen flotte opptak av flere rovdyr som har besøkt restene av en død rein. I løpet av få dager var det kun bein som lå igjen. Mer om jakt, fiske og hytter hos Kvikne fjellstyre kan du lese her: www.fjellstyre.kvikneutmarksrad.no

Ørn spiser på død villrein from Fjellstyrene i Norge on Vimeo.

En død villrein gir mat til ørnen i Forollhogna. Foto: Kvikne fjellstyre