Flere nye godbiter på Inatur.no

Stadig flere fjellstyrer legger ut sine hytter i skog og fjell for utleie via Inatur.no.
Nylig er det lagt ut 4 "nye" hytter hos Lesja fjellstyre og en hytte fra Luster Austre fjellstyre. Hyttene bookes online og du kan allerede nå sikre deg noen døgn her i sommer,. Hyttene er gode utgangspunkt både for fiske og toppturer.

Prestasteinshytta på Sognefjellet (Luster Austre fjellstyre)
https://www.inatur.no/hytte/56e86c3ce4b0b6c77646e6d1/flott-hytte-pa-sognefjellet

Langtjonnbua Dovrefjell (Lesja fjellstyre)
https://www.inatur.no/hytte/5719ec15e4b097d3400cc288/langtjonnbua-dalsida-statsalmenning

Gåsbuhytta Dovrefjell (Lesja fjellstyre)

https://www.inatur.no/hytte/5719e25be4b097d3400cc22a/gasbuhytta-dalsida-statsalmenning

Haujehytta Dovrefjell (Lesja fjellstyre)
https://www.inatur.no/hytte/5719da59e4b097d3400cc202/haujehytta-dalsida-statsalmenning

Vangstjønnbua Dovrefjell (Lesja fjellstyre)
https://www.inatur.no/hytte/5719e9b8e4b097d3400cc276/vangstjonnbua-dalsida-statsalmenning

Alle fjellstyrehyttene på Inatur finner du her: http://fjellstyrene.no/hytte_og_friluftsliv/