Trekningslister for villreinFoto: Jan Arve Ødegård, Tidens KravFjellstyrene i Oppland inkl Sunndal fjellstyre har nå trukket og godkjent trekningslisten for villreinjakt for utenbygdsboende.
Det er i år dessverre færre kort en tidligere hos fjellstyrene i Oppland. Dette grunnet lave kvoter i flere villreinområder.

De jegere som har fått tildelt jakt vil bli kontaktet av det enkelte fjellstyre med spørsmål om de vil beholde tilbudet eller ikke.
Dersom noen takker nei, vil tilbudet gå til noen på ventelista. Dersom det blir ledige kort i områder du har søkt på blir du kontaktet.

Skal du på jakt kan det være hensiktsmessig å booke overnatting i fjellet så tidlig som mulig og før alle hytter er booket. Mange fjellstyrehytter ligger i eller i tilknytning til villreinområdene. Du finner mange av dem her: http://fjellstyrene.no/hytte_og_friluftsliv/

Hvis du ikke fikk jakt i Oppland er det i noen andre villreinområder også fremdeles muligheter å få kjøpt kort. På Hardangervidda er det i år store kvoter. Det er mange kort til salgs også hos private. Vær oppmerksom på at enkelte kort selges i områder hvor det sjelden er rein. Det er derfor viktig at du ordner deg gode overgangsavtaler til andre rettighetshavere.


Trekningsresultatet finner du her: Trekning_utenbygds_villreinjegere_2016.pdf

Ventelisten finner du her: Reserver_villreinjakt_2016.pdf


Har du spørsmål om trekning og trekninsresultater for villrein, kontakt det enkelte fjellstyret eller sekretariatet fo fjellstyrene i Oppland, oppland@fjellstyrene.no eller tlf 905 52 790

All tildeling av jakt hos fjellstyrene er enkeltvedtak og kan påklages til Miljødirektoratet. Kurstilbud:
Trenger du oppdatering på slakting, skyting mm? Vi anbefaler flere av Jakt- og fiskesenterets kurs.
Du finner dem her: http://www.jaktogfiskesenteret.no
Kursplan 2016: http://www.jaktogfiskesenteret.no/Documents/Kursplan%202016%2014%20jan%202016%202.pdf


Tell a friend