Vellykket fagsamling for Fjelloppsynet

Fjelloppsynet har i disse dager gjennomført sin årlige fagsamling i Stjørdal. Nær 60 Fjelloppsyn fra hele Sør-Norge har i 3 dager fått faglig påfyll og diskutert felles utfordringer. Innledere fra Norsk Institutt for Naturforvaltning, Inatur.no, Statskog, Jakt- og Fiskesenteret, Norsk Miljøpolitiforening, Statens Naturoppsyn mfl har bidratt med mange spennende og lærerike innlegg.

Nina Eide fra NINA orienterer om fjellrevens status i Norge