Vil du jobbe med fjellstyrene?

Norges Fjellstyresamband søker rådgiver innen økonomi og HR.

Norges Fjellstyresamband (NFS) er interesse- og arbeidsgiverorganisasjon for fjellstyrene i Norge. Alle landets 94 fjellstyrer er medlemmer. NFS har kontor sentralt i Oslo.

Hvem vi søker:

Personen skal sikre at fjellstyrene har en bærekraftig og robust økonomi. Du skal bidra til at fjellstyrene er gode og kompetente arbeidsgivere med motiverte og kompetente ansatte, og gjerne også inneha kompetanse/erfaring innen PR-arbeid.

Du bør være selvstendig, trygg og tillitsskapende. Du må kunne kommunisere godt med folkevalgte fjellstyremedlemmer, fjellstyrenes ca 100 ansatte, departementer, politiske miljøer og organisasjoner. NFS er en liten organisasjon med 3 ansatte. Gode samarbeidsevner og fleksibilitet er derfor viktig. Våre medlemmer forvalter store ressurser i 26 millioner dekar av Norges flotteste fjellområder (statsallmenningene). Interesser innen fjellstyrenes ansvarsområder er en fordel. Lønn og pensjon i h.h.t. egen avtale.

Søknadsfrist er 15. mai.

Les hele utlysningsteksten her: http://m.finn.no/job/fulltime/ad.html?finnkode=72236163 (Utgår 02.05.2016)