Bra år for fjellreven

Foringssted for fjellrev.
2015 var et veldig bra år for fjellreven i Norge. Fra å være nær utryddet er det nå flere ynglende kull ute i fjellheimen. Mange fjellstyrer og ikke minst Fjelloppsynet har bidratt inn i arbeidet med å sette ut, tilleggsfore og overvåke fjellrevbestandene. Det er derfor ekstra hyggelig å se at man har lykkes i dette arbeidet!

Mer om fjellrevbestenden og utviklingen i 2015 kan du lese her:http://www.miljodirektoratet.no/no/Nyheter/Nyheter/2016/Februar-2016/Rekordar-for-fjellreven-i-Skandinavia/