Drømmejobben?

Har du god naturfaglig kompetanse og ønsker å jobbe med fjellrelaterte spørsmål både innendørs og utendørs?
Fjellstyra på Hardangervidda as lyser nå ut ledig 100% stilling som Fjelloppsyn.

Fjellstyra på Hardangervidda as er heleid av de 7 fjellstyrene på Hardangervidda og Hardangervidda Grunneigarsamskipnad og har arbeidsgiveransvaret for Fjelloppsyn i området. De ansatte står for daglig drift av fjellstyrekontor, skjøtselsoppgaver, naturfaglige registreringer, informasjonsarbeid samt oppsyn med miljølovverket. Det blir også utført arbeid på oppdrag fra Statens Naturoppsyn og flere forvaltnings- og forskingsinstitusjoner. Den operative virksomheten heter Hardangervidda Fjelloppsyn. Mer om Fjelloppsynets arbeidsoppgaver kan du lese her: www.fjellstyrene.no/om_fjelloppsynet

Hele stillingsutlysningen finner du her: Ledig stilling Fjellstyra på Hardangervidda as