Fjelloppsynet i arbeid

 Fjelloppsynet er ansatt i lokale fjellstyrer som forvalter statsallmenningene i Sør-Norge. I tillegg til å være saksbehandler for fjellstyret, driver fjelloppsynet oppsyn (tilsyn, veiledning, skjøtsel, tilrettelegging mv) for bruken av fjellområdene.Filmen viser noen av fjelloppsynets mange arbeidsoppgaver i Snåsafjella i Nord-Trøndelag og er tatt opp i ukene før påske 2017.
Snåsa fjellstyre har mange tilbud innen jakt, fiske og friluftsliv. De har blant annet 14 flotte utleiehytter.
Filmen om Fjelloppsynet ser du under.
Mer om Snåsa fjellstyre kan du lese her: www.snasafjellstyre.no
Mer om Fjelloppsynet kan du lese her: www.fjellstyrene.no/om_fjelloppsynet