Fjellov i Nordland og Troms?

 I den siste tiden har flere kommuner i Nord-Norge samt Nordland og Troms fylkeskommune diskutert muligheter for å innføre Fjelloven i Nordland og Troms. Blant annet har NRK fulgt denne diskusjonen tett, se feks https://www.nrk.no/sok/?q=fjellov

Torsdag 08.06.2017 vedtok Stortinget med 106 mot 62 (SV og Ap) stemmer følgende:

Stortinget ber regjeringen utrede å gi fjelloven samme anvendelse i Nordland og Troms som sør for Nordland grense. Utredningen skal legge til grunn at Statskog fortsatt skal beholde ansvaret for skogressursene. Utredningen skal videre legge til grunn at gjeldende finnmarkslov videreføres innenfor dagens fylkesgrense for Finnmark, men ikke utvides til nye geografiske områder.


Mer om tema kan du lese hos Utmarkskommunenens Sammenslutning, se http://utmark.no/