Fjellstyrene frykter stopp i vinterjakta

 Miljødirektoratet er i disse dager igang med å lage ny forskrift om jakttider. I forbindelse med dette er det foreslått å endre jakttiden for rype, slik at det ikke vil være mulig å jakte ryper etter jul. Norges Fjellstyresamband, fjellstyrenes felles interesseorganisasjon, er uenig i dette. Vi mener fjellstyrene driver en bærekraftig forvaltning av rypa, basert blant annet på takseringer, fangsrapporter og hundre års erfaring. Rypebestandene varierer over hele Norge. Å ha en generell vinterfredning av ryper over hele Norge blir som å frede laksen i Gaula fordi det er lita laks i Altaelva.

Fjellstyrene mener det er viktig å ha et tilbud om jakt og fangst også på vinteren. Tall fra flere fjellstyrer viser at under 1% av rypene som felles tas ut i januar og februar. Tallene støttes også av data fra Statskog og Finnmarkseiendommen.

Fjellstyrene har støtte fra både Norges Jeger og Fiskerforbund, Finnmarkseiendommen, Statskog, Skogeierforbundet og Norskog som er skeptiske til en generell vinterfredning. Nylig har organisasjonene hatt møtet med Miljødirektoratete for å legge fram sine synspunkt (se artikkel under).

De siste årene med lave rypebestander har fjellstyrene avsluttet jakta før jul eller fredet hele området for jakt, noe som viser at man tar ansvar og forvalter "kapitalen" riktig og bærekraftig.