Flere nye fjellstyrer på facebook

 I det siste har flere nye fjellstyrer laget egne Facebook-sider for å spre informasjon om det tilbudet fjellstyrene har og den forvaltningen av jakt, fiske og jordbruksrettigheter som vi driver med. De tre siste fjellstyrene med egne sider er Dovre, Budal og Rendalen.

Du kan følge dem her:
-Budal fjellstyres facebooksider
-Dovre fjellstyres facebooksider
-Rendalen fjellstyres facebooksider

En oversikt over alle fjellstyrene på Facebook kan du finne her: http://fjellstyrene.no/ditt_fjellstyre/fylkesoversikt/