Heder til Lesja fjellstyre

Hvert andre år utnevner fjellstyrene i Norge «Fjellstyret Jo!», et foregangsfjellstyre oppkalt etter fjellmannen Jo Gjende! Under Norges Fjellstyresambands Landsmøte på Stjørdal 9.-10. juni ble Lesja fjellstyre utnevnt som vinner av prisen i 2016, på bakgrunn av god forvaltning, tilrettelegging og arbeid med statsallmenningene i Lesja.

Det var med stor overraskelse og glede de tre frammøtte fjellstyremedlemmene og de to ansatte hos Lesja fjellstyre mottok prisen på Norges Fjellstyresambands (NFS) Landsmøte.

Prisen ble overrakt av Norges Fjellstyresambands nestleder Dorthe Huitfeldt. Hun innledet med å fortelle at med utnevnelsen av "F jellstyret Jo" ønsker NFS å gi en oppmerksomhet til et fjellstyre som har utmerket seg på en positiv måte. For å oppmuntre og påskjønne arbeidet vil NFS fremheve den samlede innsatsen fjellstyret har nedlagt for å fremstå som profesjonelle forvaltere av statsallmenningen. Prisen er oppkalt etter Jo Gjende, en dyktig jeger og person som gikk sine egne veier, like åpen og tilgjengelig som fjellheimen, med frihet, stolthet og fokus og med en viss motvilje mot autoritetene.

Lesja fjellstyre ble trukket fram som et foregangsfjellstyre på mange måter, som et synlig og aktivt fjellstyre som arbeider framtidsrettet. Gjennom god kommunikasjon med friluftsfolk, landbruksnæring og lokalbefolkning forvaltes arealene godt. Også fjellstyrets arbeid med rekruttering av jegere og fiskere ble trukket fram, samt godt samarbeid med både lokale jeger- og fiskerforeninger, beitelag, Statens Naturoppsyn og flere andre aktører.

Styret i Norges Fjellstyresamband roste også fjellstyret som aktiv forvalter som både driver med fiskekultiveringsarbeid, småvilttakseringer og arbeide i de to villreinområdene. Fjellstyret er Norges nest største i areal og har stabil og god økonomi, selv om inntektene her også kan svinge. De siste årene har fjellstyret kunne tilbakeføre ca. 200.000 kr til lokalt næringsliv og allmennyttige tiltak i bygda. Dette er et fjellstyre som viser kontinuitet selv med noe endring av medlemmene i styret. De har en administrasjon med tre ansatte, to av dem med årelang erfaring. Sammen utgjør de samlet et godt trespann» sa Huitfeldt avslutningsvis.

Daglig leder i Lesja fjellstyre, Tommy Sønsterud sier det var en stor overraskelse å motta prisen. Han mener mye av det gode arbeidet skyldes et engasjert fjellstyre med aktive lokalpolitikere som er genuint interessert i fjellforvaltning.
Fjellstyreleder Jann Erik Dalum sier det er en ære å motta prisen. «Fjellstyret jobber jevnt og har en langsiktig tankegang bak forvaltningen. Vi mere det er viktig å tilrettelegg våre områder for alle, både nøringsutøvere og friluftsfolk, og mener vi har lykkes i dette», sier han til NFS.

Lesja fjellstyre består i dag av Jann Erik Dalum (leder), Marit Rolstad (nestleder), Per Holseth, Einar Utgaard og Hanne Alstrup Velure. De ansatte er Tommy Sønsterud (daglig leder), Kari Lothe og Jon Nørstebø.