Heldige villreinjegere

Fjellstyrene i Oppland og Sunndal har nå trukket villreinjakta for utenbygds. Av 3249 søkere er disse 209 trukket ut med jakt. Videre kontakt med jegerne skjer fra det enkelte fjellstyre.Alle de som har fått tildelt jakt vil bli kontaktet av det enkelte fjellstyre hvor de har fått tilbud. Blir det ledig et kort vil de på ventelisten også bli kontaktet. Trekningen er foretatt av sekretariatet for fjellstyrene i Oppland. Har du spørsmål kan du kontakte det enkelte fjellstyret direkte. Kontaktinformasjon finner du her: http://fjellstyrene.no/ditt_fjellstyre/ All tildeling av jakt hos fjellstyrene er enkeltvedtak som kan påklages til Miljødirektoratet.

FOTO: Torgeir Lande
Lurer du på hvordan søknadshåndtering og trekning foregår? Les denne artikkelen som gir deg svaret: Slik tildeles elg-, hjort- og villreinjakta hos fjellstyrene

Trekningsresultater for elg-, og hortejakta hos fjellstyrene vil antakelig publiseres i løpet av uke 20. Det er ikke utarbeidet egen venteliste for Sunndal fjellstyre.Trekningslisten for villrein finner du her:
- Villreinliste_2017.pdf
- Venteliste villrein 2017.pdf