Her ble det felt rein

Rettighetshaverne i Snøhetta villreinområde registerer hvert år hver felling av villrein som jegerne rapporterer tilbake på kontrollkortet. Fellingsstedene på de ulike kortene plottes på et kart over hele villreinområdet. Sluttresultatet ser du under. Årsaken til at kort fra en rettighetshaver er plottet i arealene til en annen rettighetshaver kommer av at dyret er felt i et felles jaktområde eller i et område med overgangsavtale. Stedene for hvor hovedmengden dyr felles fra år til år varierer mye. Dette er i stor grad avhengig av vindretning og hvor den største mengden av dyr har oppholdt seg under jakta.
Er du ivrig jeger kan disse kartene være til stor nytte. Kart over tidligere års fellinger finner du her: http://www.sunndal-fjellstyre.no/reinsjakt/felling-sted/