Husk å søke elg- og hjortejakt innen 2. mai

Det er nå mulig å søke elg/hjortejakt for alle fjellstyrene som har ledige felt i år. Det er i år over 60 ledige felt, de fleste tildeles for 4 år av gangen. Elg/hjortejakt søker du som lag. Det varierer litt hvor mange jegere det må være på jaktlaget, alt avhengig av hvor stor man tror kvoten blir.

På en egen søknadsliste på www.inatur.no finner du alle tilbudene du kan søke på, ikke bare fra fjellstyrene, men også fra mange andre. Listen gjør det enklere å finne ledige tilbud og søke på disse. Enkelte felt er reservert for innenbygds, men tildeles utenbygds dersom det ikke er innenbygds lag som har søkt eller dette laget har fått et annet tilbud.

Lurer du på hvordan søknadshåndtering og trekning foregår? Les denne artikkelen som gir deg svaret: Slik tildeles elg-, hjort- og villreinjakta hos fjellstyrene

De ledige tilbudene hos fjellstyrene i 2017 finner du her:http://bit.ly/2ox8eQj

Lykke til!