Ledig stilling hos Røyrvik fjellstyre

 Røyrvik Fjellstyre har nå ledig 75 % fast stilling som driftsleder/fjelloppsyn med tiltredelse juni 2017. Fjellstyret forvalter jakt, fiske og bruksretter i Namsvatn statsallmenning som er på ca. 575.000 dekar. Av dette arealet ligger 446.000 dekar i Børgefjell Nasjonalpark. Mer om Fjelloppsynet generelt kan du lese her: www.fjellstyrene.no/om_fjelloppsynet

Mer om stillingen kan du lese hos Røyrvik fjellstyre her: http://bit.ly/2miPOBX