NFS i møte med statssekretær i LMD Terje Halleland.

NFS har møtt statssekretær Halleland i Landbruks- og Matdepartementet (LMD). Tema var generell informasjon om fjellstyrene og aktuelle saker som lovutvalg, økonomi m.m. Norges Fjellstyresamband (NFS) opplevde en engasjert og interessert statssekretær. Jevnlig kontakt med sentrale politikere er en viktig del av NFS' arbeid med synliggjøring av fjellstyrene. Fra NFS møtte Hanne Velure fra Lesja fjellstyre, vara i styret i NFS og H, Gunnar Singsaas fra Åfjord fjellstyre, vara i styret til NFS og Frp, styreleder Arnodd Lillemark og daglig leder Jan Borgnes.