Nytt styre i NFS


Landsmøtet i Norges Fjellstyresamband valgte følgende styre for perioden 2016 - 2018:
  • Arnodd Lillemark, Lierne, styreleder
  • Birgit Johansen, Namsskogan, nestleder Gunnar Singsaas, Åfjord, vara
  • Jan Olav Solstad, Sel Hanne A. Velure, Lesja, vara
  • Anita Krigsvold, Budal Reidar Åsgård, Engerdal, vara
  • Steinar Langesæter, Ullensvang Vebjørn Håvardsrud, Øvre Numedal, vara
Styret består i tillegg av to ansattrepresentanter valgt av og blant fjellstyrenes ansatte:
  • Jon Stamnes, Verdal
  • Georg Gjøstein, Hardangervidda
Nytt styre i NFS. 1. rekke fra venstre: Anita Krigsvold, Arnodd Lillemark, Georg Gjørstein
2. rekke fra venstre: Birgit Johansen, Steinar Langesæter, Jon Stamnes.
Jan Olav Solstad var ikke tilstede da bildet ble tatt.