Rapport mv fra rekrutteringstiltak

Skolekalsse på overnattingstur i Øyster Slidre. Foto: Sissel BolstadListen under inneholder rapporter og faktura mv fra friluftslivstiltak gjennomført i regi av fjellstyrene 2016. Alle tiltak er gjennomført med støtte fra Miljødirektoratet (friluftsmilder Kap. 1420 post 78)