Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2017

Regjeringen har lagt frem sitt forslag til statsbudsjett for 2017. For fjellstyrene er det særlig to punkter som har konkret økonomisk betydning:
1. Refusjonsmidler til Fjelloppsynet over kap. 1161, post 75 i LMDs budsjett, og
2. Øremerking av tjenestejøp hos fjellstyrene fra SNO i kap 1420, post 21 i KLDs budsjett.

Regjeringen foreslår å videreføre samme kronebeløp (10,2 mill kr) i 2017 som i 2016 på kap. 1161, post 75. Det betyr en reell nedgang. Det konkrete beløpet som tidligere har vært øremerket som minimumsnivå for SNOs tjenestekjøp er foreslått tatt bort. Det er imidlertid fortsatt i teksten fremholdt at: «Miljødirektoratet vil som i tidlegare år kjøpe slike tenester etter behov og tilgjengeleg budsjettramme».

NFS er naturligvis ikke fornøyd med regjeringens forslag til budsjett på disse punktene. Styret i NFS skal i møte 12.10.16 diskutere hvordan fjellstyrenes interesser kan ivaretas i den videre budsjettprosessen.