Skoleklasse på villreinjakt

Mandag 5. september var elever i 9. klasse Hov skole i Ålen og lærere ute på årets villreinjakt.
Dette er en årlig begivenhet igangsatt av Haltdalen og Ålen fjellstyrer, nå senere utvidet av Forollhogna villreinutvalg til å omfatte samtlige ungdomsskoler i villreinområdet. Også i år ble det felt dyr på turen. En fyldigere rapport finner du på nettsiden il Ålen og Haltdalen fjellstyre: Villreinjakt med 9. klasse Hov skole i Ålen