Snøforholdene i vinterferien

Foto: Vestre Slidre fjellstyre
Det nærmer seg vinterferie og mange tar fri en dag eller to ekstra for å reise på fjellet disse dagene. Vinteren har så langt vært snøfattig i store deler av Norge. Vi har samlet tilbakemeldinger fra fjellstyrenes ansatte, Fjelloppsynet, om snø og isforhold i fjellet nå før vinterferien. Generelt sett er det mindre snø enn vanlig og noe tynnere is. Fjelloppsynet ber folk ta hensyn til snø og isforhold. Sjekk skredfaren dersom det kommer mye nysnø de nærmeste dagene og vær obs på at det kan være tynn is i inn og utos. Vis også hensyn til villreinen når du er ute nå, da det er mye is og vanskelige beitefohold.


Trøndelag

Snåsa fjellstyre www.snasafjellstyre.no

Snåsa fjellstyre melder om at det ikke er store mengder snø i fjellet, men helt greie ski/føreforhold. «Det er litt vanskelig å spå forholdene framover hos oss nå med regnet som har kommet, og som er meldt de nærmeste dagene», sier Lisbeth Aassve hos Snåsa fjellstyre. Forrige uke hadde en kuldeperiode som gjorde at isen og føret i fjellet ble veldig bra, men så kom det mildvær som gjorde at det ble mye vann på isen. Tykkelsen på isene på fjellvannene er nok uansett grei, og kommer det nedbør som snø og/eller minusgrader blir det fort fint igjen.


Namsskogan fjellstyre www.namsskogan-fjellstyre.no

Lengst nord i Trøndelag er det unormalt lite snø i fjellene. «I lavlandet ligger det ca 40 cm med skare, og i høgfjellet er det store barflekker på rabbene og noe iset», skriver Fjelloppsyn Sissel Grongstad hos Namsskogan fjellstyre. Skiforholdene anses som gode. Med litt nysnø nå så blir de perfekte. Isen på vatna er målt til mellom 50-60 cm. Ved inn- og utløpsos er det delvis åpent vatn så der må man være ekstra varsom. Rypejakta går ut februar, så her er det mulig å ta seg en jakttur i vinterferien.


Foto: Gausdal fjellstyre


Åfjord fjellstyre
På Fosenhalvøya informerer Gunnar Singsås i Åfjord fjellstyre at det er delvis bart og usikker is på mange vann. Ta derfor hensyn til dette hvis du skal på fisketur.

Selbu fjellstyre
Fjelloppsyn Unni Killi i Selbu fjellstyre skriver i en melding at s
nøforholdene i Selbu og Roltdalen statsallmenning ikke er de beste. Det er vanskelig å komme seg over en del bekker og elver. Det ventes snø nå de første dagene og man håper forholdene vil bedre seg.

Hardangervidda

Fjellstyra på Hardangervidda www.hardangervidda-fjellstyra.no

På Hardangervidda melder Fjelloppsyn Sveinung Olsnes om at det generelt er lite snø på heile vidda i år. Gjennomgåande er det gode isforhold. Det er og til dels vanskelige beiteforhold for reinen pga mye ising over store areal og redusert tilgang på mat.

Jotunheimen

Lom fjellstyre www.lom-fjellstyre.no

Etter en rundtur i Jotunheimen denne uka kan Fjelloppsynet i Lom konstatere at det er uvanlig lite snø i disse fjelltraktene. Men det er laussnø og fint skiføre, iallfall når en kommer opp i 13-1400 meters høyde. Folk bør likevel være forsiktige med å utfordre terrenget for sterkt i fjellsidene. Der kan det være knallhardt og issvuller som er vanskelige å se før du står midt oppi det. Kommer det mye nysnø oppå dette, blir det rasfarleg. Folk bør sjekke skredvarslinga før de drar på tur. Vær også obs på elveleier og bekkedaler. Der kan det plutselig væra åpne vannhull på ei tilsynelatende fin snøflate.


Gausdal-Vestfjell

Gausdal fjellstyre www.gausdal-fjellstyre.org

I Gausdal Vestfjell/Langsua nasjonalpark er det strålende skiforhold ifølge Gausdal fjellstyre. 10 cm nysnø oppå et kompakt lag med bærende snø. Mindre snømengde enn normalen, men mer en nok for fine skiturer også utenom stikka løyper og oppkjørte løyper.

Dovrefjell/Sunndalsfjella/Folldal

Fjelloppsynet i Sunndal graver fram en hytte.
Sunndal fjellstyre www.sunndal-fjellstyre.no

Sunndal Statsallmenning på vestsiden av fjellområdet melder fjelloppsyn Per Skotvedt at det er veldig bra med snø, men siden det er lite snø i lavlandet må en påregne litt barmark før en kommer til skiføret. Pr. i dag er det silkeføre i allmenningen. Værmeldingen sier mere snø. Det er også gode isfiskeforhold i de fleste av vannene.


Lesja fjellstyre www.lesja-fjellstyre.no

Lesja fjellstyre melder om fast føre i fjellet, men en mild vinter med lite snø gjør at større bekker går åpne. Vær spesiellt obs på inn og utos på vatn. Mildværet gjør at villrein har vanskeligheter med å komme seg ned til lavbeite og er spesiellt sårbare. Vis hensyn og unngå områder med rein.

Folldal fjellstyre www.folldal-fjellstyre.no

I Folldal melder Fjelloppsynet om årlig skiføre. Det er lite snø i fjellet., og hardt og isete. Det har nå (16/2) også kommet mildvær og regn.

Forollhogna

Haltdalen og Ålen fjellstyre www.alenfjellstyre.no

Ålen og Haltdalen fjellstyrer melder om fine forhold. Det er bra med snø og den er fast slik at det er lettført som det kalles på disse kanter. I snaufjellet kan det være ganske hardt og isete. I lavere strøk har mildværsperioder ført til at enkelte bekker går åpne og det samme gjelder for enkelte myrhull som også står åpne. Isforholdene er generelt gode og sikre men mildværsperiodene med økt vannføring i bekker og elver har medført at isene ved inn- og utløp fra tjønner og sjøer er dårligere enn det som er vanlig. Det bør derfor utvises forsiktighet ved ut- og særlig ved innløpsoser.

Rondane

Sollia fjellstyre www.sollia-fjellstyre.no

I Sollia er det svært lite snø i de nordøstlige områdene. Der hvor det er snø så er det imidlertid hardt og fint føre med litt styresnø på toppen. I tillegg poengerer Fjelloppsyn Hans-Petter Ruud, at det som navnet tilsier, alltid er sol i Sollia!

Femund/Engerdal

Engerdal fjellstyre www.engerdal-fjellstyre.no

Engerdal fjellstyre medler at snøforholdene er greie. Det er store lokale variasjoner, men jevnt over er det gode skiforhold og mange oppkjørte løyper. Det er også god bæreevne i den snøen som er. Isfiskeforholdene er også bra med gode tykke iser og sulten fisk.


Valdres

Øystre Slidre fjellstyre www.oystre-slidre-fjellstyre.no

I Valdres melder Øystre Slidre fjellstyre om 30-50 cm snødybde. Mildvær og vind tidligere i vinter har medført at utsatte fjellpartier har lite snø. Det er gode forhold i store deler av løypenettet. Hard skare med løssnø oppå, gjør det svært godt egnet for de som vil gå utenfor løyper.


Vestre Slidre fjellstyre www.vestre-slidre-fjellstyre.no

I Vestre Slidre statsallmenning er det mindre snø enn normalt. Det har vært flere perioder med mildvær slik at snøen bærer overalt og det er fine skiforhold. Det kan være avblåst på toppene. «Det er i tillegg mange mil med fine oppkjørte skiløyper. Vi har ingen fuglejakt på vinteren, men på www.inatur.no kan det kjøpast treningskort for fuglehund fram tom. 31. mars», skriver Fjelloppsyn Harald Ranum en melding.

FOTO:Vestre Slidre fjellstyre