Statsbudsjettet 2015

Krf og Venstre reverserer Regjeringens kutt på 1,8 mill kr til fjellstyrene.

 Regjeringen foreslo i sitt budsjett for 2015 å kutte 1,8 mill kr i den såkalte refusjonsposten (Kap 1161, post 75 i LMDs budsjett). Posten var i 2014 på 9,9 mill kr. Et kutt på nesten 20% i denne posten kunne fått store konsekvenser;. redusert service overfor rettighetshavere og brukere i statsallmennignene, dårligere tilbud på jakt, fiske og friluftsliv og redusert kvalitet på nødvendig saksbehandling etter fjelloven. NFS har derfor lagt mye arbeid i å reversere kuttet. Vi er derfor glade for at vi - med god hjelp fra Krf og Venstre - har fått reversert Regjeringens forslag om å kutte refusjonsposten med 1,8 mill kr. Kap 1161, post 75 blir dermed på 9,9 mill kr. i 2015.