Statsbudsjettet – refusjon til oppsyn i statsallmenning 2017

 Næringskomiteen behandler LMDs budsjett herunder refusjon til oppsyn i statsallmenning (kap. 1161, post 75). Komiteen har nå avgitt sin innstilling. Regjeringens forslag var å videreføre kap. 1161, post 75 med samme kronebeløp i 2017 som i 2016 - 10,156 mill. kr. Høyre, Frp, Venstre og Krf har foreslått å kutte posten med kr 30.000,- til 10,126 mill. kr. De øvrige partiene foreslår ingen endring av regjeringens forslag.

Se mer; https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Innstillinger/Stortinget/2016-2017/inns-201617-008s/?s=statsallmenning&m=3