Sunndal fjellstyre søker nytt Fjelloppsyn

Fjelloppsynet i Sunndal går over i pensjonistenes rekker og Sunndal fjellstyre søker hans arvtaker og lyser ut ledig stilling som Fjelloppsyn - daglig leder (70%) fra og med 1. august 2017.

Sunndal statsallmenning hører til Dovre/Snøhettaområdet, og det meste av allmenningen ligger innenfor grensene til Dovrefjell - Sunndalsfjella nasjonalpark. Med sine 480 km2 og rundt 100 fiskevatn er Sunndal statsallmenning et eventyrlig område for sportsfiskere, jegere og friluftsfolk. Sunndal fjellstyre er et kommunalt valgt styre for Sunndal statsallmenning. Fjellstyrets mandat følger av Fjelloven.

Mer om Fjelloppsynet generelt kan du lese her: www.fjellstyrene.no/om_fjelloppsynet

Utlysningsteksten finner du her: www.sunndal-fjellstyre.no

Foto: Jan Arve Ødegaard, Tidens Krav