Tid for å tenke småviltjakt 2017

Foto: Torgeir Lande

Det er nå på tide å tenke på høstens småviltjakt.Vi har har oppsummert søknadsfrister og dato for salgsstart for en del fjellstyrer. Mange fjellstyrer har søknadsfrist 1. april for småvilt/rypejakt, men det finnes flere unntak. Noen selger også kort direkte på nett, og åpner kortsalget ved et bestemt tidspunkt. Under finner du en liten oversikt over datoer og salgsløsninger for en rekke fjellstyrer. Finner du ikke "ditt" område i oversikten under så finner du kontaktinformasjon til alle fjellstyrene her: http://fjellstyrene.no/ditt_fjellstyre/

Øystre Slidre fjellstyre
Fjellstyret går fra i år over til å selge jaktkort til utenbygdsboende på www.inatur.no Kortsalget åpner 3. april kl. 09:00.
Det gjelder fuglejakt med hund og småviltjakt uten hund. Harejegere med hund kan søke på våre nettsider. Se mer info på: http://www.oystre-slidre-fjellstyre.no/jakt/småviltjakt

Vestre Slidre fjellstyre
Vestre Slidre fjellstyre delger fra i år ALLE sine jaktkort på https://www.inatur.no/
For å jakte småvilt må en SØKE innen 1. april og søknadsskjema finner du her: https://www.inatur.no/jakt/58b83285e4b03cdb6f3e1ad7/soknad-pa-smaviltjakt-vestre-slidre-statsallmenning-utenbygdsboende
Mer info på: www.vestre-slidre-fjellstyre.no

Vågå fjellstyre
Søknadsfrist 1. april.
Mere informasjon her: http://www.vaga-fjellstyre.no/index.php/2-uncategorised/86-soknadsfrist-for-rypejakt-med-hund-1-april

Fjellstyrene i Stjørdal
Frist for rapport/søknad om jakt på Statsallmenningene i Stjørdal 1. april. Skjema på fjellstyrenes hjemmeside: http://www.fjellstyreneistjordal.no/index.php/jakt/jaktrapport-og-jaktsoknad

Ålen og Haltdalen fjellstyrer

Både Ålen og Haltdalen fjellstyrer går nå over til å benytte Inatur for tildeling av jaktkort.
Det vil være klart for å søke i løpet av ike 14. Søknadsfristen blir derfor utsatt til 25. april dette året.
Mer info her: http://alenfjellstyre.no/nyheter/smaviltjakt_pa_statsallmenningene_i_alen/

Røyrvik fjellstyre
Søknadsfrist 21.04.2017 kl. 23:59
Søknad via Inatur.no, se https://www.inatur.no/sok#?q=r%C3%B8yrvik%20fjellstyre&f=%5B%7B%22felt%22%3A%22type%22%2C%22sokeord%22%3A%22smaavilttilbud%22%7D%5D

Fjellstyrene i Lierne
Søknadsfrist 1. april.
Informasjon og søknadsskjema for regulert periode av småviltjakta høsten 2017 finner du her: https://fjellstyreneilierne.no/jakt/smaviltjakt/soknad-jaktkort/

Overhalla fjellstyre
Søknadsfrist 15. april
7 hytter for utleie til småviltjakta.
Det er begrenset kortsalg de to første femdagers-periodene i Nordre Bangsjø. De som får tildelt hytte er sikret jaktkort. Resterende kort trekkes samtidig med hyttene. Send søknad om jaktkort til overhalla@fjellstyrene.no innen 15. april.
Les mer på http://overhallafjellstyre.no/smaviltjakta-2017-soknad-om-hytter-og-jaktkort/

Rendalen fjellstyre

Søknadsfrist 1. april.
Mer info på www.facebook.com/RendalenFjellstyre

Budal fjellstyre
4.april kl. 09:00 er det mulig for utenbygdsboende jegere å skaffe seg periodekort. Begrenset antall. Dags- uke- og sesongkort legges ut for salg i aug /sept. etter at takseringer er foretatt.
Mer info på https://www.inatur.no/jakt/514adf0ae4b0ee35618160b0/budal-fjellstyre-smaviltjakt

Gausdal fjellstyre
Jaktkortene til utenbygdsboende småviltjegere i begrenset periode (15/9-5/10) blir lagt ut for salg via Inatur 25. april 2017 kl. 09.00
Mer info: http://www.gausdal-fjellstyre.org/index.php?option=com_content&view=article&id=1095%3Asmaviltjakt-2017&catid=6&Itemid=126

Namsskogan fjellstyre
Søknad for småviltjaktkort med hund på statsallmenningen i regulert periode, med frist 1. april.
Mer info: http://www.namsskogan-fjellstyre.no/index.php/smavijakt

Snåsa fjellstyre
Søknadsfrist 1. april.
Søknadsskjema for regulert periode av småviltjakta høsten 2017 finner du her: http://snasafjellstyre.no/jakt/smaviltjakt/soknad-smaviltjakt/

Ringebu fjellstyre
Søknadsfristen for småviltjakt utenbygds er 1. april.
Mer info og søknad her: http://www.ringebu-fjellstyre.org/component/content/article/34-velkommen/716-2017-03-08-08-01-34