Trekningslister

Trekningslister for fjellstyrenes elg- og hjortejakt samt villreinjakt i Oppland og Sunndal 2017

-Trekningsliste elg/hjort_2017.pdf

- Villreinliste_2017.pdf
- Venteliste villrein 2017.pdf

Lurer du på hvordan søknadshåndtering og trekning foregår?
Les denne artikkelen som gir deg svaret: Slik tildeles elg-, hjort- og villreinjakta hos fjellstyrene