Trekningsresultater elg- og hjortejakt hos fjellstyrene

 Fjellstyrene har nå trukket elg- og hjortejakta for utenbygds. Også i år har den elektroniske trekningen levert av Inatur.no vært benyttet. Av 449 jaktlag fikk 60 tildelt jakt. Videre kontakt med jegerne skjer fra det enkelte fjellstyre. Alle de som har fått tildelt jakt vil bli kontaktet av det enkelte fjellstyre hvor de har fått tilbud. Blir det ledige tilbud vil de på ventelisten bli kontaktet. Det er ingen grunn til å ta kontakt for å forhøre seg om plassering på ventelisten. Dette er helt avhengig av hvilke felt de på søknadene før deg på listen har prioritert. Det er en liste for alle jaktfelt og ikke en liste på hvert, i og med at jegere kan prioritere mange ulike jaktfelt i samme søknad.

Har du spørsmål kan du kontakte det enkelte fjellstyret direkte. Kontaktinformasjon finner du her: http://fjellstyrene.no/ditt_fjellstyre/ All tildeling av jakt hos fjellstyrene er enkeltvedtak som kan påklages til Miljødirektoratet.Lurer du på hvordan søknadshåndtering og trekning foregår? Les denne artikkelen som gir deg svaret: Slik tildeles elg-, hjort- og villreinjakta hos fjellstyrene
Trekningslisten finner du her: Trekningsliste elg/hjort_2017.pdf