Vinterjakt på ryper og lengre jakttid på elg

Miljødirektoratet har nå lagt ut informasjon om den nye jakttidsforskriften for trer i kraft fra neste jaktår. Norges Fjellstyresamband har sammen med flere større rettighetshavere og Norges Jeger- og Fiskerforbund i lang tid jobbet spesielt med å hindre at rypejakten må avsluttes til jul. Dette ville fåt store konsekvenser for jegere og lokalt næringsliv. I mange statsallmenninger drives det et omfattende takseringsarbeid, og vi mener fjellstyrene har veldig god kontroll på bestanden av ryper og hvor mye fugl som skytes.

Miljødirektoratet ha nå publisert de nye jakttidene og vi kan med glede se at det fremdeles skal være mulig å jakte på ryper der hvor bestandene er gode nok. I tillegg har man valgt å endre jakttiden på elg, slik at man nå i mange områder kan jakte elg helt fram til jul. Det er også gjort justeringer for andre arter.
Du finner informasjon om den nye forskriften her: http://miljødirektoratet.no/no/Nyheter/Nyheter/2016/Desember-2016/Endrer-ikke-rypejakta/