Velkommen til fjellstyrene

Over 200 statsallmenninger forvaltes av 94 forskjellige fjellstyrer. Her finner du litt av hva fjellstyrene tilbyr.

Hytter i statsallmenningenFinn hundrevis av åpne hytter og utleiehytter - les mer her


Fiske i statsallmenningene

Velg mellom tusenvis av fiskevann og elver - les mer her

Jakt i statsallmenningene

Villreinjakt, elgjakt, hjortejakt, rypejakt, skogsfugljakt og rovviltjakt er bare noen av mulighetene du har i statsallmenningene - les mer her


Jordbruk og levende stølsdrift

Fjellstyrene administrerer blant annet beiteretten på fjellet - les mer her


Fjellstyrene i Norge

har forvaltet norske fjell i 100 år


Fjellstyrene i Norge har forvaltet norske fjell i 100 år.