Jakt

Fjellstyrene forvalter og administrere all jakt og fangst på statsallmenningene og er samlet sett Norges største tilbyder av jakt og fiske til allmennheten. Årlig selges ca 25.000 småviltkort, 1 200 fellingstillatelser for elg og 5-7000 fellingstillatelser for villrein.

Småviltjakt

I perioder med begrenset kortsalg er det vanlig å søke fjellstyret direkte om jaktkort. Enkelte fjellstyrer selger også kort etter "først til mølla"-prinsippet på www.inatur.no. I perioder med åpent kortsalg kan jaktkort fås kjøpt fra hvert enkelt fjellstyre og/eller lokalt næringsliv som selger kort på vegne av fjellstyret. For noen fjellstyrer administrerer den lokale jeger- og fiskerforeningen kortsalget. De fleste fjellstyrene har også kortsalg direkte på www.inatur.no, se under.

Elg/hjortejakt

Jaktkort på elg og hjort utlyses felles for alle fjellstyrene på www.inatur.no. Informasjon om alle ledige jaktfelt på statsallmenning kan du også få ved å kontakte Steinkjer fjellstyre (tlf 99 55 55 10), fjellstyrene i Oppland (tlf 61 11 95 70) eller ved å sende en e-post til oss. Søknadsfrist er 1. mai. 60% av jaktfeltene er forbeholdt innenbygdsboende.

Villreinjakt

Villreinkort for utenbygds utlyses for fjellstyrene i Oppland inkl. Sunndal gjennom www.inatur.no. Spørsmål kan rettes til Oppland@fjellstyrene.no. Søknadfrist er 1. mai. For villreinjakt hos de andre fjellstyrene samt for innenbygdsboende må man ta kontakt med hvert enkelt fjellstyre.

Her finner du fjellstyrene i kart eller fylkesvis

Instagram

Motta nyhetsbrev

Bestill jakt- og fiskekart>>Les mer og bestill her